ලීක් වූ මීළඟ Google Pixel දුරකථනය මෙන්න

0
3495

Google Pixel දුරකථන ගැන විශේෂයෙන් සඳහන් කිරීමට දෙයක් නොමැති තරම්. මන්ද Pixel දුරකථන ලෝකය පුරා ඇති අනෙකුත් දුරකථන වලට දැඩි අභියෝගයක් වූ දුරකථන මාදිලියක් ලෙස ප්‍රකට කරුණක් හේතුවෙනි. ඉතින් මේ Google Pixel දුරකථන මාදිලියේ මීළඟට පැමිණීමට නියමිත දුරකථනය පිළිබඳව නිල නොවන තොරතුරු කිහිපයක් මේ වනවිට අන්තර්ජාලයේ හුවමාරු වෙමින් පවතිනවා.

එළඹෙන ඔක්තොම්බරයේදී පමණ නිකුත් වීමට ඇති මීළඟ Google Pixel දුරකථනයේ තොරතුරු මේ අකාරයෙන් පිටතට පැමිණීම එතරම් පුදුම වන්නට දෙයක් නැත. එයට හේතුව බොහොමයක් ප්‍රධාන පෙලේ දුරකථන නිල වශයෙන් වෙළඳපොළට හඳුනවාදීමට පෙර එහි තොරතුරු මේ අකාරයෙන් පිටතට පැමිණීම රැල්ලක් බවට පත් වී තිබීමයි.

කොහොම නමුත් මෙම දුරකථනයේ පිටත පෙණුම පිළිබඳව හෝ අන්තර්ගතය පිළිබඳව නිල තහවුරු කිරීමක් Google සමාගම සිදුකොට නොමැත. ඒ නමුත් බොහෝ විට මීළඟ Google Pixel දුරකථනය මෙය වන්නටත් ඕනෑතරම් ඉඩකඩ පවතී. ඒ වගේම Google සමාගම ඔවුන්ගේ මීළඟ දුරකථනයේ ඇති සුපිරි Features පෙන්නුම් කරන වීඩියෝවක් ටික කාලයකට පෙර අන්තර්ජාලයට එක්කර තිබු අතර, අප විසින් ඒ පිළිබඳව සටහන් කල ලිපියක්ද ඔබට අපගේ වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගැනීමට හැකිය.