මෙන්න ගන්න අලුත් Samsung Galaxy Buds Live.

0
1595

Samsung සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම earbuds දෙක වන Galaxy Buds Live දැන් හදුන්ව දීල  තියෙනවා. මේ Galaxy Buds Live දිහා බැලුවුත් වෙලදපොලේ තියෙන අනිකුත් earbuds වලට වඩා පෙනුමෙන් ඉතා වෙනස්ය. තවද මේ galaxy buds live ඔවුන්ගේ අනිත් galaxy buds plus වලට වඩා මුදලින් වැඩි. ඒ නිසා දැන galaxy buds plus users ලට අලුත් galaxy buds live දෙකකට update වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ earbuds දෙකේ ගන්න දිහා බැලුවොත් මෙය $169.99 වෙළදපොලෙන් මිලදි ගතා හැක.

Samsung සමාගම මේ earbuds පට තුනකින් වෙළදපොලට මුදාහැරලා තියෙනවා, ඒ තමයි black, bronze and white. එත් අන්තර්ජාලයේ වැඩිම උනන්දුවක් දක්වා තිබුනේ මේ bronze පටටයි. ඒ වගේම Samsung සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම galaxy buds live වලට  active noise cancellation feature එක ලබතිලා තියෙනවා. Samsung සමාගමේ noise cancellation feature එක වැඩ කරන්නේ AirPods Pro හෝ Sony 1000XM3 earbuds වලට වඩා වෙනත්ම ආකාරයකටයි. Samsung සමාගම කියන විදිහට මේ galaxy buds live design කර තියෙන්නේ අවට තියෙන very low frequencies කපහරින්නයි. උදාහරණයක් වශයෙන් ගුවන්යානයක ශබ්දය නැත්නම් දුම්රියක ශබ්දය වැනි දේවල්ය. ඒ වගේම මේ earbuds වල ambient sound feature එක අපි බලාගන්න හැකියාවක්නැ. Samsung සමාගම කියන විදිහට මෙයට හේදුව මේ earbuds ලග ඉදන් කතා කරන්න ඕනෑම දෙයක් ඇහෙන නිසා.

මේ galaxy buds live වල battery life එක තිහ බලුවුත් පය හයක වගේ කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්, ඒ වගේම case එකේ තව පය විසිඑකක battery life එකක් තියෙනවා. අන්තර්ජාලය කියන විදිහට galaxy buds live IPX2 water/sweat resistance, ඒ උනත් අන්තර්ජාලය කියන මේ earbuds දෙක ලොකු වැස්සකට නැත්නම් ලොකු වතුර පාරකට resistance කරන එකක් නැති බැවි. කොහොම උනත් මේ galaxy buds live earbuds වල unique design එක නිසා  වෙලදපොලේ තියෙන අනිකුත් earbuds වලට වැඩ කැපී පෙනෙනවා.