රැකියා සොයන්නෙක් වෙනුවට රැකියා මවන්නෙක් වන්නට අවස්ථාවක් – (GBG) Starting a Startup

0
2296

ඔබ දැන් විශ්ව විද්‍යාලයෙන් උපාධිය හමාර කොට රැකියාවක් සොයන කෙනෙක්ද? එසේත් නැතිනම් ඔබ දැනට කරන රැකියාව අතහැර අලුත් ව්‍යාපාරයක් හෝ රැකියාවක් කරන්නට සිතන කෙනෙක් ද? ඔබ සිහින මැවූ, ඔබේ ප්‍රියතම අංශයෙන් අලුත් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්නට ඔබ සිතනවා නම් ඒ සඳහා අගනා අවස්ථාවක් ගැනයි අපි අද කියන්නට යන්නේ.

අලුතින් ව්‍යපාරයක් ආරම්භ කිරීමේ දී දැනගත යුතු බොහෝ දේ පිළිබඳ ඔබට දැනුම ලබා දීමේ අරමුනින් Google Business Group (GBG) විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ‘Starting a Startup’ නම් වැඩමුළුව පෙබරවාරි මස 6 වන දින පස්වර 6.00ට කොළඹ 7 පිහිටි Leapset ආයතනයේ Disruptive Engineering Centre හී දී පැවැත්වේ.

එහිදී පහතින් නම් සඳහන් අය විසින් දේශන පවත්වනු ඇත. නොමිලයේ පැවැත්වෙන මේ වැඩමුළුවට සහාභාගී වීමෙන් ව්‍යවසායයෙකු වශයෙන් ඔබ සතු විය යුතු දේ පිළිබඳව බොහෝ දේ දැන ගැනීමට ඔබට හැකි වනු ඇත.

▪  Leapset සාමාන්‍යාධිකාරී Rasika Karunatilake, – “Critical Steps for Entrepreneurs and Innovators”

▪  SimCentric හි තාක්ෂණික අංශ ප්‍රධානී Romesh Ranawana – “Disruptive Innovation Through Research”

▪  zMessenger හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනී Jayomi Lokuliyana – “Turning an idea into a great Business”

▪  Cinergix/Creately හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි Chandika Jayasundara – “Running a Lean Start-up”

වැඩමුළුව සඳහා ලියාපදිංචි වීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න.

 

art