කවුරුත් බලා සිටි Game of Thrones Season 8 [Video]

0
1598

අපි කවුරුත් දන්නා පරිදි ලෝකප්‍රකට Game of Thrones හි අවසාන කොටස (Season 8) මේ වසරේ අප්‍රේල් මස 14 වන දින එළිදැක්වීමට නියමිතයි. මෙයත් සමඟින් HBO සමාගම විසින් Game of Thrones Season 8 හී Trailer එක නිකුත් කර තිබෙනවා. Game of Thrones අවසන් වීමෙන් පසුව HBO වෙතින් මෙවැනිම සුපිරි චිත්‍රපට කිහිපයක් නිකුත් වේයැයි බලාපොරොත්තු විය හැකිය.

අනිත් යටත් මේ ගැන දැනගන්න Share කරන්න. මෙවැනිම අළුත් තොරතුරු දැනගන්න අපිත් සමඟ එකතු වන්න.