මොකක්ද මේ 3D Sound හෙවත් ත්‍රිමාණ ශබ්ද ?

, , 1 Comment

ත්‍රිමාණ චිත්‍රපට, ත්‍රිමාණ ප්‍රක්ශේපණය වැනි මේ වගේ ත්‍රිමාණ අවකාශයේ තාක්ෂණය පිළිබඳව ඔබ බොහෝ දෙනා අසා ඇති. ඒත් මොනවාද මේ 3D Sound එහෙමත් නැත්නම් ත්‍රිමාණ ශබ්ද? සංගීත ක්ෂේත්‍රය, සිනමා ක්ෂේත්‍රය සඳහා බහුලව යොදාගන්නා ත්‍රිමාණ ශබ්ද තාක්ෂණය පිළිබඳව ඔබට කියාදෙන්නේ වීඩියෝ කතා හි සම්පත්. ( HeadPhone භාවිත කිරීමෙන් වඩාත් හොඳ අවබෝධයක් ලබාගත හැකියි.)

 

One Response

Leave a Reply