කන්න පුළුවන් Instagram මාෂ්මලෝස්

0
2243

Instagram කියන්නේ ජනප්‍රිය Photo sharing app එකක්. මේ app එක යොදාගෙන ගන්න ජායාරූප මඟින් විවිධ ආකාරයේ අමුතු අමුතු දේවල් පසුගිය දවස් වල දකින්නට ලැබුනා. මේ වාර්තා වන්නේ තවත් අමුතුම නිර්මාණයක්. Instagram ඡායාරූප මාෂ්මලෝස් එකක් මත print කර අමුතුව ආකාරයේ නිර්මාණයක් කරන්නට Boomf නම් ඇමරිකානු සමාගමට හැකිව තිබෙනවා. එලෙස print කරන ලද මාෂ්මලෝස් 9ක් ඇතුලත් පෙට්ටියක් $19 වැනි මුදලකටයි මිල නියම කොට ඇත්තේ. Web App එකක් මාර්ගයෙන් ඔබේ Instagram photos අතරින් ඔබ කැමති photos තෝරා ගැනීමෙන් අනතුරුව ජායාරූප මාෂ්මලෝස් මත පින්තාරු කිරීම විශේෂ මුද්‍රන යන්ත්‍රයක් ආදාරයෙන් සිදුවේ.

දැඩි අඳුරු ස්වභාවයකින් යුත් ජායාරූප හැරුනු කොට සාමාන්‍ය ඡායාරූප ඉතා හොඳ තත්වයෙන් නිර්මාණය වන බවද, මෙම මාෂ්මලෝස් 100%ක්ම වාගේ සාමාන්‍ය මාෂ්මලෝස් හා සමාන බවද වාර්තා වේ.

about-boomfs