මෝටර් බයිසිකල් වලටත් දැන් Air Bags

0
2081

Air Bags කියන්නේ රිය අනතුරකදී රියදුරුට හො මඟීන්ට සිදුවන හානි වලක්වා ගන්නට තිබෙන ආරක්ෂණ ක්‍රමයක්. අනතුරක් සිදුවූ වහාම AirBags ප්‍රසාරණය වෙලා ඝට්ඨනයෙන් සිදුවන හානිය අවම කරනවා. ඒත් සාමාන්‍යෙයන් රිය අනතුරකදී යතුරුපැදි ධාවකයින්ට නම් මේ වනතෙක් ඒ වගේ ආරක්ෂණ විදියක් තිබුනේ නැහැ. නමුත් දැන් ඒ වෙනුවෙන් Ducati Multistrada 1200 S Touring D Air එක නිකුත් වෙලා.

AirBag එකක් ප්‍රසාරණයට ගතවන්නේ ඉතාමත් කුඩා කාලයක්. අනතුරකදී මිලි තත්පර 45ක් වැනි අතිශය කුඩා වේලාවකදී ප්‍රසාරණය වී ඝට්ඨනයෙන් සිදුවන හානිය අවම කරන්නට මේ ඇඳුමට හැකියාව තියෙනවා.
ඉතාලි සමාගමක් විසින් නිපදවන ලද මේ මේ ආරක්ෂත කබාය මෝටර් සයිකලයේ ඉදිරිපස හා පසුපස suspension system එකට සම්බන්ධ කරලයි තියෙන්නේ. විශේෂත්වය නම් මේ ආරක්ෂත කබාය මෝටර් සයිකලයට සම්බන්ධ වෙන්නේ wireless ආකාරයට වීමයි.

මීට අමතරව Ducati D Air මඟින් ආරක්ෂිත කබාය හැඳ සිටින පිටුපසින් ගමන් ගන්නා අයෙකුට වුනත් ආරක්ෂාව සපයනවා. කබාය ඇඳ සිටින විට පපුව, පිටුපස හා උරහිස් සඳහා ආරක්ෂාව ලැබෙනවා වගේම මුහුණට මුහුණ ගැටීමක්, පසුපසින් ගැටීමක් වගේම ලිස්සා යාමකදී සිදුවන අනතුරකදී වුවත් ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක වෙලා උපරිම ආරක්ෂාව සපයන්නට මේ ආරක්ෂිත කබාය සමත්.

146_1404+2015-ducati-multistrada-d-air-06+ 041514-2014-ducati-multistrada-d-air-02 2015-Ducati-Multistrada-1200S-Touring-Dair5