අලුතින්ම ඉදිවන ලොව උසම ගොඩනැඟිල්ල මෙන්න..!

0
2304

ලොව මෙතෙක් නිර්මාණය වූ උසින් වැඩිම ගොඩනැඟිල්ල නිපදවීමට සෞදි අරාබිය සැලසුම් කර තිබෙනවා. ලබන සතියේ සිට ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමට නියමිත මෙම ගොඩනැඟිල්ලේ උස 1km කට ආසන්නයි.

Kingdom Tower ලෙසින් හැඳින්වෙන මේ ගොඩනැඟිල්ලසාදා නිම කිරීමෙන් පසුව අඩි 3280ක් හෙවත් කිලෝමීටර් 1ක පමණ උසින් යුක්ත වනු ඇත. එය ලන්ඩනයේ The Shard ගොඩනැඟිල්ල මෙන් සිව්ගුණයක් පමණ උසින් යුක්ත වන අතර දැනට ලොව උසම ගොඩනැඟිල්ල වන ඩුබායි හි Burj Khalifa ගොඩනැඟිල්ලට වඩා අඩි 500ක් පමණ උසින් වැඩියි.

Smith honorary doctorate3_galleria_large
දැනට ලොව උසම ගොඩනැඟිල්ල වන ඩුබායි හි Burj Khalifa ගොඩනැඟිල්ල

යූරෝ මිලියන 780ක් (රුපියල් බිලියන 170) පමණ වැයවෙතැයි ගණන් බලා ඇතැයි මේ ගොඩනැඟිල්ල ඩුබායි හි Jeddah නගරයේ මුහුදු තීරයේ ගොඩනැඟීමට නියමිත අතර වැඩකටයුතු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා වසර 5ක් පමණ ගතවේ යැයි පැවසේ. ඉදිකිරීම සඳහා ටොන් මිලියන භාගයක කොන්ක්‍රීට් යොදාගැනෙන අතර ලෝහ ටොන් 80 000ක් පමණ වැයවේ.

වර්ග මීටර් ලක්ෂ 5ක ඉඩප්‍රමාණයක් ඇති මේ ගොඩනැඟිල්ලේ මහල් 200කින් යුක්තයි. විදුලි සෝපාන 59ක් ඉහළ පහළ ගමන් කිරීම සඳහා යොදාගන්න අතර ඉන් 5ක් තට්ටු 2කේ විදුලි සෝපාන වේ. තත්පරයට මීටර් 10ක වේගයෙන් ඉහළ පහළ යන මේ විදුලි සෝපානයන් ඉහළම තාක්ෂණයෙන් යුත් ඒවායි.

උතුරු ජෙඩාහි සිදුවන යූරෝ බිලියන 13ක (රුපියල් බිලියන 2800ක) අති දැවැන්ත සංවර්ධන සැලැස්මක ප්‍රධාන අංගයක් ලෙසයි මේ ගොඩනැඟිල්ල ඉදිවන්නේ.

Tallest buildings (1)