විද්‍යාඥයින් පවා පුුදුම කරන කපුටු මොලේ !

0
2108

කළයක පතුලේ තිබුන වතුර බොන්න කළය ඇතුලට ගල් දාපු නුවණක්කාර කාක්කාගේ කතාව අපි පුංචි කාලේ හැමෝම වගේ අහපු කතාවක් නේ. ඉතින් මේ කතාව ඇත්ත කියලා ඔප්පු වෙන විද්‍යාත්මක පර්යේෂණයකුත් පසුගිය දිනෙක සිදුකලා. ඒ පර්යේෂණයේ ප්‍රතිඵල ඇත්තටම විස්මයජනකයි. සාමාන්‍ය කපුටෙක් යොදාගෙන සිදුකළ මේ පර්යේෂණයේදී විවිධා ප්‍රමාණ, බර, ඝනත්ව හා වැයකළ යුතු ශක්තිය පිළිබඳව කපුටාගේ ඥානය පිළිබඳවයි සැලකිල්ලට ගැනුනේ.

v7clxagihmd9pyh1cxwy

ඒ වගේම ජලයට ගල් දැමීමෙන් ජලමට්ටම ඉහළ යන බවත් වැලි වලට එසේ ගල් දැමීමෙන් කිසිවක් නොවන බවත් කපුටු මොළේට තේරුම් යන එකත් විස්මයජනකයි. ඒ වගේම බරින් අඩු හෝ කුහර සහිත ගල් දැමීමට වඩා බරින් වැඩි ගල් දැමීම ජල මට්ටම ඉහළ යාමට හේතුවක් බවත් ඒ අයට වටහා ගන්න පුළුවන්. පහතින් දැක්වෙන්නේ ඒ පර්යේෂණයේ සම්පූර්ණ වීඩියෝව. කොහොමද කපුටු මොලේ නේද?

 

[signoff predefined=”Syco Me Facebook Like”][/signoff]