අපේ දේ අලුත් විදිහට e-wis එකෙන්

0
4035
Copyright : TechGuru.lk

අපේ රටේ අපේම තරුණ තරුණියන් අතින් නිපදවෙන නිෂ්පාදනයක් භාවිතා කරන්න ලැබීමම ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් අපිට බොහොම ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් කාරණාවක්. ඉතිං ඒ අවස්ථාව උදාකරදීමට “e-wis” (ඊ – විස්) ආයතනය මේ වනවිට සුදානම්. ඉතිං අද ලිපිය වෙන්වන්නේ අපේ රටේ අපේම දෙයක් වෙනුවෙන්.

“e-wis” (ඊ – විස්) ආයතනය කියන්නේ 2013 වර්ෂයේදී ආරම්භ වූ ශ්‍රී ලංකික ආයතනයක්. විශේෂයෙන්ම පරිඝණක එකලස් කිරීම සහ නිපදවීම ඇතුළු තවත් බොහේ දේවල් මේ වනවිට “e-wis” (ඊ – විස්) ආයතනය මඟින් සිදුකෙරෙනවා. විශේෂයෙන්ම පරිඝණක නිෂ්පාදනය කිරීමෙහිලා “e-wis” ආයතනය ඉතා හොඳ කීර්තිනාමයක් මේ වනවිට ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධ පරිඝණක සහ තාක්ෂණය ආයතන අතරින් දිනාගෙන තිබෙනවා. එයට විශේෂම හේතුවක් විදිහට “e-wis” කර්මාන්තශාලාව තුළ නිපදවෙන පරිඝණක සහ අනෙකුත් උපාංග වල ඇති ඉහළ ගුණාත්මකබව දැක්විය හැකිය. එම නිසාම තත්ත්ව සහතික ගණනාවක්ම “e-wis” ආයතනය සතු වෙනවා.

වර්තමානය වනවිට ලංකාවේ බහුතරයක් රාජ්‍ය ආයතන, පාසල් , විශ්වවිද්‍යාල සහ බැංකු වල e-wis පරිඝණක භාවිතා කරන අතර පෞද්ගලික ආයතන සහ බැංකු රැසකත් මේ වනවිට e-wis පරිඝණක භාවිතා වෙනවා. ඉතිං මෙම e-wis පරිඝණක ලාංකීය සාමාන්‍ය පාරිභෝගික ජනතාවටත් ඉතාමත් පහසුවෙන් ලබාගැනීමට හැකිවන ආකාරයේ වැඩපිළිවලක් මේ වනවිට e-wis ආයතනය ආරම්භ කර තිබෙනවා. එනම් මේ වනවිට e-wis පරිඝණක සහ අනෙකුත් උපාංග අන්තර්ජාලය හරහා මිලදීගැනීමට හැකියාව පවතිනවා. පහත සඳහන් link එක භාවිතයෙන් ඔබට මෙම වෙබ් අඩවිය සඳහා පිවිසිය හැකිය.

මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබට ඔබගේ සිහින පරිඝණකය ඇනවුම් කිරීමට හැකියාව පවතින අතර එම අනවුමට අනුව ඔබගේ පරිඝණකය අපේ රටේම නිෂ්පාදනය වන අතර එය ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වාගැනීමට හැකියාව පවතිනවා. ඔබ විසින් මිලදී ගන්නා e-wis පරිඝණක සහ අනෙකුත් උපාංග සඳහා 100% ක නිෂ්පාදන වගකීමක් (Manufacturer Warranty) ලබාගැනීමට හැකිවීම මෙහි ඇති අනෙක් විශේෂම වාසියක් ලෙස පෙන්වාදිය හැකි අතර පරිඝණකයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තුළ ලබාගැනීමට හැකි එකම නිෂ්පාදන වගකීමත් මෙය වීම විශේෂම ලක්ෂණයක්.

e-wis ආයතනය මඟින් ලබාදුන් මෙම වටිනා සේවාව මඟින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදිහට අපිට අපේම පරිඝණයක් ලබාගැනීමට හැකියාව තිබෙන අතර එය අපේ රටේ ආර්ථිකයටත් ඉතා වාසිදායක වෙනවා මෙන්ම ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදිහට අපිට මහත් ආඩම්බර වීමට පුළුවන් කරුණක්.