නවතම Google ‘About Me’ tool එක පිළිබඳවයි මේ

Google සමාගම ඊයේ දිනයේදී අලුතෙන් වෙබ් පිටුවක් එක් කළා. නමින් About Me.

සියලුම Google සේවාවන්හි ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම දැන් ඔබට පහසුවෙන් මේ හරහා සිදු කර ගන්න පුළුවන්. ඔබේ පිටුව තවම දුටුවේ නැද්ද? එහෙනම් aboutme.google.com වෙතට යන්න. ඔබේ කුමන තොරතුරුද Google තුල දර්ශනය වන්නේ යන්න මෙහෙදී ඔබට පරික්ෂා කරගන්න පුළුවන්.

ඔබව සම්බන්ධ කරගත හැකි තොරතුරු, ඡායාරූප සහ තවත් බොහෝ දේ මෙහි අඩංගුයි. සමාන විකල්පයන් මීට පෙර Google+ තුලත් පැවතුනා. එය ඉදිරියටත් පවතීවි. නුදුරේදීම අනෙක් අයටත් ඔබේ පිටුව බලන්නට හැකියාව ලැබේවි.

දැනට View as Public විකල්පය ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැහැ.