දැන් දැන් පැපොල් වෙන Apple

0
1876

Apple කිව්වම බොහෝ දෙනෙකුට එකවරම සිතට නැගෙන්නේ අනෙකුත් දුරකථන වලට සාපේක්ෂව වෙනස්ම වූ නිර්මාණ රටාවක් සහ නවම වූ තාක්ෂණයෙන් පරිපුර්ණ දුරකථනයක්. මෙයට හේතුව මින් පෙර ඇමරිකාවේ Apple සමාගම ඔවුන්ගේ දුරකථන තුළ පවත්වාගෙන පැමිණි එකින් එකට වෙනස් සුපිරි සහ ගුණාත්මක බවයි. එම නිසාම Apple දුරකථන වටා විශාල පාරිභෝගිකයන් රැසක් එකතු වූ නමුත් මෑත කාලයේදී එම කරුණු විශාල වශයෙන් වෙනස් වී තිබෙනවා.

වෙළඳ නාමය ද…? වටිනාකම ද…?

Image Copyright: Hatchbuck

අපේ සමාජය තුළ Apple දුරකථන භාවිතය ඉහළ සමාජ මට්ටම පෙන්නුම් කරන සාධකයක් බව බොහෝදෙනා ප්‍රකාශ කර සිටින අතර එයට විරුද්ධ පිරිස් ද දැක ගැනීමට පුළුවන්. මින් පෙර Apple දුරකථන තුල පැවති සුපිරි ක්‍රියාකාරිත්වය, පෙනුම සහ සරල බව ආදී කරුණු හේතුවෙන් අනෙකුත් දුරකථන වලට සාපේක්ෂව Apple දුරකථන භාවිතය වඩාත් වටිනාකමකින් යුක්ත විය. නමුත් වර්තමානයේ මේ තත්වයන් වෙනස් වීම නිසා Apple දුරකථන වලට ප්‍රබල අභියෝගයක් දීමට අනෙකුත් දුරකථන වලට හැකි වී තිබෙනවා. එම නිසා මේ වනවිට Apple දුරකථනයකට වැය කරන මිලට වඩා ඉතාමත් අඩුවෙන් වෙනත් සුපිරි දුරකථන මිලදී ගැනීමට හැකියාව පවතිනවා.

මෑත කාලයේ නිකුත් වූ Apple දුරකථන වෙන් වෙන් ව ගෙන බැලු විට එම දුරකථන වල එතරම් සැළකිය හැකි වෙනස්කමක් තාක්ෂණය අතින් හෝ පෙනුම අතින් දැකගැනීමට නොහැකි වූ නමුත් මිල අතින් විශාල වැඩි වීමක් දැකගැනීමට පුළුවන්. මෙම හේතූන් නිසාම Apple සමාගමේ විකුණුම් පහත වැටි තිබෙන බව විදෙස් වෙබ් අඩවි පසුගිය කාලයේදී විටින් විට වාර්තා කර තිබුනා.

Image Copyright: youtube.com

විශේෂයෙන් Apple දුරකථන වල මිල ගණන් ඇමරිකානු වෙළඳපොල පදනම් කරගෙන තීරණය කරන බැවින් මෙම දුරකථන වෙනත් රටවලට පැමිණීමේදී අධික මිල වැඩිවීමක් දකින්නට ලැබෙන අතර එම එක් එක් රටවල වෙළඳපොළ ඩොලරයට ගෙවන මිල වැඩිවීම මෙම දුරකථන වල මිල අධික ලෙස වැඩිවීමට හේතුවක් ලෙස දැකිය හැකිය.

උදා :- Apple දුරකථන ඉන්දියාව වැනි වෙළඳපොළකට හඳුන්වාදීමේදී එම වෙළඳපොළට ගැළපෙන අයුරින් මිලගණන් වෙනස් නොවීමට අමතරව අතිරේක බදු ගෙවීමට සිදුවීම නිසාත් මෙම දුරකථන අධික මිලක් වීමට හේතු වෙනවා.

මෙම හේතු කිහිපය නිසා බොහෝ රටවල  පාරිභෝගිකයන් Apple දුරකථන මිලදී ගැනීමේදී රුචිකත්වය පසෙකලා වටිනාකමට මුල්තැන දෙන බවට මෙමගින් පැහැදිලි වී තිබෙන අතර මේ අනුව Apple දුරකථන වලට වඩා Samsung , Huawei ,Xiaomi වැනි විකල්ප සඳහා පාරිභෝගිකයන් පෙළඹී තිබෙනවා.

පහත සඳහන් link මාර්ගයෙන් Apple දුරකථනයකට වඩා අඩු මිලකට ඒහා සමාන පාරිභෝගික අත්දැකීමක් ලබාගැනීමට පුළුවන් දුරකථන කිහිපයක සංසන්දනාත්මක තොරතුරු  ලබාගත හැකිය.