අද පටන් ශ්‍රී ලංකාව, නේපාලය සහ පකිස්ථානය යන රටවලට ඒ ඒ රටවල් වලට ආවේනික භාෂා වලින් රිසිකරණය වූ Youtube මුල්පිටු ලබා දී තිබෙනවා. Youtube දැනටමත් Nepali, Sinhalese සහ Urdu යන භාෂා වලින් පරිශීලනය කරන්නට පුළුවන්. නමුත් දැන් ඒ ඒ රටවල් වලට විශේෂී මුල්පිටු දක්නට ලැබෙනවා. ඒ අනුව දැන් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට සම්බන්ධ වීඩියෝවන් ඉතා පහසුවෙන් ගෙන ඒමට හැකියාව ලැබෙනවා. Google ආසියානු පැසිපික් බ්ලොගයේ මේ බව සඳහන්ව තිබුනා.

12471843_10153847363547838_5078399395975402583_o